Творчество
     Изображения


[лого]
Направих това мое лично лого преди няколко години. Нека дам няколко пояснения покрай него. Навярно вече сте забелязали, че в плетеницата е изписано моето име по два начина - на кирилица и на латиница. Всъщност самото лого е съставено от четири корони, едната от които (долната в дясно) е счупена. Погледнати от далече те изписват малкото ми име, Жоро - загледайте се.

[wild balrose]
Разгледайте снимките, особено тези с клуб Толкин. Там е разказана историята на този балрог, или може би е по-правилно да кажа балроуз. Направих този колаж специално за приятелите толкинисти, с които бяхме на палатков лагер през 2003 г.