Творчество
     Приказки между два свята

Призракът сред развалините
Страх от тъмното
Танцът на призрака