Works
 The texts are in Bulgarian and will not be translated.

    Short stories

Вълшебното камъче на цар Симеон Велики
Плачът на небето
Договор за живот
На края на света
Рок Демони - Първа част - В ада
Рок Демони - Втора част - Извън ада